מנהל עסקים – מהות התואר - yam-ba.co.il -


by admin

מנהל עסקים – מהות התואר – חלק 2

לפרטים נוספים – דיקור סיני צפון

אך מתמטיקה, כלכלה
וחשבונאות אינם הדברים היחידים שלומדים במהלך תואר במנהל עסקים. בנוסף לכך לומדים
גם קורסים כלליים בנושאים שונים – פסיכולוגיה, התנהגות ארגונית, שיווק, תולדות
הניהול ועוד. בקיצור – כל דבר אשר יכול להעשיר את עולמו של המנהל לעתיד, ולעזור
להעניק לו ראייה רחבה וכוללת יותר של המקום בו הוא נמצא, השוק בו הוא פועל וכד’.

כל זה נכון עבור
לימודי תואר ראשון במנהל עסקים, הבאים להעניק השכלה כללית במגוון תחומים לאלו
המעוניינים להשתלב בעתיד בתפקידים ניהוליים כאלו ואחרים. בתואר שני ושלישי במנהל
עסקים כבר תלמדו קורסים מתקדמים ברמה גבוהה מאוד של אותם המקצועות עמם התחלתם
בתואר הראשון. במסגרת לימודי תארים מתקדמים במנהל עסקים בוחרים הסטודנטים תחום
התמחות מסוים (למשל – שיווק, מימון, התנהגות ארגונית וכד’) ובו הם מתמקדים עד
לסיום התואר. ניתן בהחלט לומר כי בוגר תואר מתקדם במנהל עסקים רכש במהלך לימודיו
כלים רבים וחשובים אשר יעזרו לו בהחלט בתוקף תפקידו כמנהל בעתיד.